Hoppa till artikelns andra spalt.
Gästkrönika »

Trams att EU inte kan ta emot fler flyktingar

En av de mest grundläggande tankarna med EU, den fria rörligheten, är också en av de vackraste. Den behöver värnas. Både för människor inom unionen och utanför. Det skriver Gästkrönikör Maria Wetterstrand.

Nu är det bara några dagar kvar till EU-valet. På söndag (eller innan om du förtidsröstar, som jag har gjort) kan du vara med och avgöra vilket EU vi ska ha i framtiden. Ett stängt eller öppet Europa?

En av de saker jag alltid gillat bäst med EU är tanken om att människor ska kunna röra sig fritt över gränserna. Det jag haft och har allra svårast för är murarna EU bygger upp gentemot omvärlden.

Det är dubbeltydiga signaler beslutsfattarna i EU sänder när de å ena sidan talar om hur viktigt och bra det är med fri rörlighet, men å andra sidan uppmanar medlemsstaterna till hårdare och mer rigida gränskontroller. Mot länder utanför unionen. Det senare har lett till stora problem för flyktingar och asylsökande som fått allt svårare att hitta lagliga vägar att ta sig in i unionen för att söka skydd.

I höstas dog över 300 människor när båten de befann sig på, i flykt över Medelhavet till EU, kapsejsade. FN menade då att EUs politik var en av orsakerna till att olyckan fick så svåra konsekvenser. För en vecka sedan sjönk en båt igen, nu med 400 flyktingar ombord. Den här gången räddades de flesta, men sammantaget har många tusen flyktingar dött i sina försök att nå en trygg hamn i EU.

En politik som har de konsekvenserna tycker jag måste ändras.

Självklart önskar jag att vi kunde stoppa krig, diktaturer, svält och andra svåra förhållanden som gör att människor känner sig nödgade att fly. Där kunde EU säkert också göra mer än idag. Men hur mycket vi än önskar oss en vackrare och bättre värld så finns det människor som av olika skäl behöver fly från sina hemländer. Kriget i Syrien har tvingat två miljoner människor på flykt, hälften av dem barn. De flesta kommer aldrig till EU utan lever i flyktingläger i grannländerna.

Medan andra, betydligt fattigare länder, utanför unionen hjälper hundratusentals så påstår en del att EU inte kan ta emot fler flyktingar. Det är trams. Tvärtom borde EU öppna fler lagliga vägar för människor att komma till EU för att söka asyl. Det borde även vara möjligt att söka asyl och asylvisum på EUs ambassader utanför unionen. EU har en gränskontrollsbyrå som heter Frontex som kunde användas för att hjälpa människor som är på flykt till EU istället för att hålla dem borta.

Jag tycker att människor lättare ska kunna komma till EU även för att studera och arbeta. Överhuvudtaget tror jag att världen blir bättre om människor kan mötas och lära av varandras olika erfarenheter och synsätt. Idag ser vi istället ett EU som inte bara stänger gränserna utåt, utan även diskuterar att börja ha hårdare gränskontroller inom unionen. Det vore en mycket olycklig utveckling i mina ögon.

En av de mest grundläggande tankarna med EU, den fria rörligheten, är också en av de vackraste. Den behöver värnas. Både för människor inom unionen och utanför. Här kan just din röst i Europaparlamentsvalet göra skillnad.