Kristdemokraternas EU-parlamentariker Lars Adaktusson som röstade nej till de nya vallagarna.

Kristdemokraternas EU-parlamentariker Lars Adaktusson som röstade nej till de nya vallagarna.

Bild: Anders Selnes

Adaktusson vill ha närhetskommissionär

Högergruppen EPP vill rensa upp i EU:s regelmylla och fokusera EU-arbetet genom två nya kommissionposter. Det slås fast i gruppens politiska riktlinjer för de närmaste fem åren.

I det styrdokument som EU-parlamentets största partigrupp EPP antog på onsdagen vill man bland annat inrätta en kommissionspost för att se till att gamla och nya EU-lagar inte bryter mot den så kallade subsidiaritetsprincipen, det vill säga att EU bara sysslar med sådant som lämpar sig på EU-nivå och inte med sådant som medlemsländerna själva bättre beslutar om.

– I ett läge med starka EU-kritiska krafter i valet är det viktigt att EU sysslar med rätt saker. EPP-partier i hela Europa vill ta kritiken och tveksamheten mot EU på allvar och ett sätt att göra det är att stärka subsidiaritetsprincipen, säger EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD), som står bakom förslaget, till Europaportalen.

Det är inte EU-parlamentet utan EU-kommissionen, i samråd med medlemsländerna, som bestämmer över ansvarsfördelningen i kommissionen. Men Lars Adaktusson säger att förslaget innebär en stark markering, särskilt eftersom ordförande i EU-kommissionen kommer att komma från EPP-gruppen.

Varje gång EU-kommissionen lägger fram ett lagförslag genomförs en konsekvensanalys, som bland annat alltid analyserar om EU över huvud taget borde syssla med frågan. Adaktusson tror dock att närhetsprincipen blir viktigare om det finns en person som har ansvar.

– En specifik person kan man utkräva ansvar av. EU-parlamentet kan granska EU-kommissionens arbete med detta under resans gång och i efterhand, säger Adaktusson.

I EPP:s politiska riktlinjer finns också ett förslag på en slags anti-byråkratikommissionär som ska granska gamla och nya lagar för att se till att de inte leder till onödig byråkrati.

Kommissionärsposterna kommer att beslutas under hösten, efter att de nominerade frågats ut av EU-parlamentarikerna, som kan rösta ja eller nej till kommissionen i sin helhet.