Finsk rapport: Ingen välfärdsturism

EU-medborgare kommer till Finland för att arbeta, inte för att utnyttja landets välfärdssystem.

Det visar en utredning som det finska Social- och hälsovårdsministeriet gjort.

”Det finns inga bevis för social turism. Finlands dragningskraft verkar vara en bra lönenivå och låg arbetslöshet, inte socialskyddet”, heter det i rapporten.

I Finland har det uppkommit kritik mot att EU-medborgare som arbetar i landet får barnbidrag för barn som är bosatta i deras hemländer. Finska staten betalar varje år ut motsvarande 73 miljoner kronor till barn som inte bor i Finland – en halv procent av alla barnbidrag.

– Det är en ganska liten summa och jag vill betona att alla dessa föräldrar betalar skatt till Finland, sade Essi Rentola, planeringschef vid Folkpensionsanstalten till Yle.

Hon påpekade att det finns tiotusentals finländare som får sina pensioner från Sverige och att Finland inte betalar ut mer till utlandet än vad man får in.

Tidigare har en rad studier visat på att den EU-migranter inte utgör någon börda för välfärdssystemen i de länder de flyttar till.

På tisdagen sällade sig statsminister Fredrik Reinfeldt till Nederländerna, Tyskland och Storbritannien som menade att EU:s fria rörlighet måste utredas.