Hoppa till artikelns andra spalt.

USA lovar ökat skydd för européers personuppgifter

EU-medborgare ska kunna gå till domstol i USA vid missbruk av personuppgifter, enligt en uppgörelse mellan EU och USA.

Framöver kommer europeiska medborgare kunna få sin sak prövad i amerikansk domstol om deras personuppgifter använts felaktigt – en rättighet som amerikanska medborgare redan har i EU. Det kan till exempel handla om att överklaga att en europeisk medborgare satts upp på USA:s terrorlista.

Uttalandet gjordes av den amerikanske justitieministern Eric Holder under ett möte med EU-ländernas justitieministrar på onsdagen.

De nya bestämmelserna måste först antas i amerikanska kongressen innan de börjar gälla.

Sedan 2011 förhandlar EU och USA om regler för de personuppgifter som samlas in av brottsbekämpande myndigheter. Fjolårets avslöjanden om amerikansk massövervakning har ökat pressen på USA i förhandlingarna.