Annons

Arbetslösheten fortsätter minska

Andelen arbetslösa i EU-länderna når den längsta nivån på två år men fortsätter ligga högt över nivåerna innan finanskrisen.

I maj var arbetslösheten i EU-länderna 10,3 procent, en minskning med 0,1 procentenheter i jämförelse med april. Det visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Jämfört med maj 2013 har arbetslösheten minskat i 21 medlemsländer och ökat i sex. I Österrike var andelen arbetslösa densamma.

Annons

Den största minskningen av arbetslösheten under det senaste året har skett i Portugal och Ungern.

Jämfört med tiden innan finanskrisen 2008 har arbetslösheten stigit i alla EU-länder förutom Tyskland och på Malta.