EU:s utbildnings- och kulturkommissionär Androulla Vassiliou kräver minst tio kvinnliga kommissionärer i nästa kommission.

EU:s utbildnings- och kulturkommissionär Androulla Vassiliou kräver minst tio kvinnliga kommissionärer i nästa kommission.

Bild: Europeiska kommissionen

EU-kvinnor efterlyser fler EU-kvinnor

EU-kommissionens nio kvinnliga ledamöter kräver att nästa kommission består av minst tio kvinnor. 

Spekulationerna om vilka som ska bli de kommande 28 EU-kommissionärerna är i full gång. Bland förhandsfavoriterna finns dock ytterst få kvinnliga kandidater. Av de elva kandidater som medlemsländerna hittills nominerat finns inte en enda kvinna.

Det vill de nio kvinnliga ledamöterna i den nuvarande kommissionen ändra på.

– De kvinnliga kommissionärerna är mycket oroade för att nästa kommission inte kommer att ha tillräckligt många kvinnor, sade Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom under en pressträff på torsdagen.

Hon och hennes åtta kvinnliga kommissionärskollegor ska skriva ett brev till Jean-Claude Juncker, som väntas bli näste kommissionsordförande, där de önskar att minst tio av de 28 kommissionärerna blir kvinnor.

För att hjälpa Juncker i sitt sökande har EU-tidningen Europolitics tagit fram en lista på 70 kvinnliga kandidater som enligt dem uppfyller kriterierna för bli lämpliga EU-kommissionär. De har hittat högkvalificerade kvinnor i alla länder förutom Ungern.

”Trots att politiken i Europa till stor del domineras av män vore det mycket lätt att vända utvecklingen”, skriver Europolitics.

För svensk del listar man fem kandidater, alla borgerliga: EU-minister Birgitta Ohlsson (FP), biståndsminister Gunilla Carlsson (M), infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M), miljöminister Lena EK (C) och förre centerledaren Maud Olofsson.

Jean-Claude Juncker försöker samtidigt locka medlemsländerna med höga poster om de skickar kvinnliga kommissionärer till Bryssel.

Alla svenska EU-kommissionärer, Anita Gradin, Margot Wallström och Cecilia Malmström, har varit kvinnor.

Dagens kommission som till en tredjedel består av kvinnor är den mest jämställda någonsin. En majoritet av de 15 kommissioner som suttit sedan 1958 har bestått av bara män. Historiskt sett har kvinnor utgjort en sjättedel av alla kommissionärer.

EU-kommissionen lade i september 2012 fram ett lagförslag om att bolagsstyrelser i medlemsländerna måste bestå av minst 40 procent kvinnor. För att själv nå upp till det målet måste nästa kommission bestå av minst tolv kvinnor.