Annons

2014-siffran för Estland kommer från maj, för Grekland april, Lettland mars, Ungern maj och Storbritannien mars.

Färre arbetslösa i EU

Trenden med minskad arbetslöshet fortsätter i EU-länderna. Den genomsnittliga arbetslösheten på 10,2 procent är den lägsta sedan mars 2012.

Det visar arbetslöshetssiffror för juni som statistikbyrån Eurostat sammanställt.

I euroländerna var arbetslösheten 11,5 procent. Båda siffrorna – 10,2 och 11,5 – innebär en minskning med 0,1 procentenhet vardera i jämförelse med maj månad.

Annons

Jämfört med juni 2013 har arbetslösheten minskat i 21 medlemsländer, ökat i fem och förblivit oförändrad i två – Sverige och Nederländerna.

– Arbetslöshetssiffrorna för juni 2014 bekräftar de första tecknena på ekonomisk återhämtning som vi har sett i Europa under det senaste året. Men medan jobbreduktionen verkar ha avstannat har minskningen av arbetslösheten hittills bara varit mycket blygsam, sade EU:s sysselsättningskommissionär László Andor i en kommentar.