Spansk region EU-granskas för misstänkt statistikfiffel

För första gången granskas ett medlemsland för att ha siffertrixat med statistiken.

EU-kommissionen beslutade på fredagen att inleda en granskning av den spanska regionen Valencia som man misstänker har manipulerat statistik som ligger till grund för landets nationalräkenskaper.

I maj 2012 informerades EU:s statistikbyrå Eurostat om oklarheter i hur den lokala myndigheten i Valencia sammanställde och vidarebefordrade statistik till den nationella statistikbyrån Ine. Man fick som följd skriva upp landets budgetunderskott för 2011 med 0,4 procent.

Eurostat utfärdade därefter rekommendationer till statistikmyndigheten i Valencia. I september 2013 genomfördes en uppföljning av läget i regionen. Eurostat var inte tillfreds med resultatet och uppmanade EU-kommissionen att inleda en djupare granskning.

Sedan 2011 har EU-kommissionen större befogenheter att granska medlemsländernas statistik. Detta är den första granskningen till följd av detta. Om Spanien fälls riskerar landet en bot på motsvarande högst 0,2 procent av bruttonationalprodukten.