Hoppa till artikelns andra spalt.

Alliansledare skolkade från EU-möten

Tre svenska ministrar uteblev från minst hälften av EU:s ministermöten i Bryssel. Moderata ministrar har högre närvaro än andra. Det visar Europaportalens sammanställning.

EU:s ministerråd stiftar EU-lagar tillsammans med Europaparlamentet och rådet är därför ministrarnas viktigaste europeiska arena. Här formar 28 medlemsländer sin gemensamma politik, inte sällan efter omfattande förhandlingar och ibland omröstningar. EU-beslut har stor påverkan direkt eller indirekt på svenska lagar och regler.

Europaportalen har granskat den svenska regeringens närvaro i ministerrådet under mandatperioden 2010 till 2014. Den visar en stor variation i ministrarnas engagemang.

Åtta ministrar har medverkat på samtliga EU-möten som berör deras frågor, bland andra finansminister Anders Borg (M), migrationsminister Tobias Billström (M) och barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

Utrikesminister Carl Bildt (M) är med sina dryga 40 EU-möten och en närvaro på 98 procent den mest sedda svenska ministern i EU.

Jämfört med förra mandatperioden 2006-2010 är den svenska ministernärvaron i Bryssel närmast oförändrad. Regeringen närvarade vid nästan 84 procent av alla ministermöten de senaste fyra åren.

– Rent generellt är det värdefullt att ministrarna är med och påverkar och reagerar på synpunkter som kommer från andra medlemsländer i ministerrådet. Annars förlorar man  någon form av inflytande, säger Thomas Persson, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Även EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) betonar vikten av att svenska ministrar är på plats i Bryssel. Men hon ser också att det är skillnad på mötena.

– Agendan kan variera på olika möten, ibland kan den vara mindre diger. Men i regel är dessa mötena väldigt viktiga, säger Birgitta Ohlsson som menar att det är upp till varje departement och minister att själva göra en bedömning.

– Men det handlar inte bara om själva mötet när man är där. Man kan även [passa på att] bilda och odla allianser, säger Birgitta Ohlsson. Något som hon säger att hon själv brukar göra.

Men inte alla statsministerns 23 ministrar prioriterar sitt EU-uppdrag. Tre av dem har uteblivit från hälften eller fler möten.

Socialministern och KD-ledaren Göran Hägglund som under förra mandatperioden närvarade på alla sina EU-möten föll tillbaka efter 2010 och deltog endast på hälften.

Näringsministern och centerledaren Annie Lööf har uteblivit från 60 procent av ministermötena i Bryssel. Medan hennes ministerkollegor diskuterat stärkt konkurrenskraft, program för små- och medelstora företag, europeisk industripolitik, läget för stål- och bilindustrin har Annie Lööf lyst med sin frånvaro. Även jämfört med sin företrädare Maud Olofsson har hon en lägre närvaro.

– Det är besvärande när så mycket av beslutsfattandet i dag ligger på den här nivån att man uteblir i väldigt stor utsträckning. Det gäller inte minst Annie Lööfs portfölj. Jag tycker det är anmärkningsvärt att hon har så låg närvaro, säger statsvetaren Thomas Persson.

Folkpartiet har under många år profilerat sig som det mest EU-vänliga partiet i Sverige.

Men allra sämst närvaro bland ministrarna har Folkpartiets jämställdhetsminister Maria Arnholm. Vid endast ett av tre möjliga tillfällen sedan hon tillträdde förra året har hon varit i Bryssel och företrätt Sverige.

– Jag hoppas att de som har en lägre närvaro har god skäl men det får ni fråga dem direkt, säger Birgitta Ohlsson.

Europaportalen bad i går (onsdag) Göran Hägglund, Annie Lööf och Maria Arnholm om en kommentarer men samtliga avböjde. 

Efter att denna artikel publicerades skickade Annie Lööfs statssekreterare Marita Ljung en skriftligg kommentar till Europaportalen:

– Annie Lööf har deltagit på ministerråd varje år under sin tid som näringsminister. Hon har särskilt prioriterat ministerråd med viktiga beslutspunkter för Sverige inom sin portfölj.  Annie Lööf har också deltagit på informella möten rörande fordonssektorn som har varit en viktig fråga under finanskrisen, säger Marita Ljung i ett mail.