Isländsk valjakt stöter på patrull

EU-länderna tillsammans med bland annat USA, Australien och Brasilien uppmanar Island att sluta med valjakt.

valfångst, i synnerhet av sillvalar, och dess pågående internationella handel med valprodukter”, heter det i den gemensamma appellen från de 34 länderna.

De menar att jakten på bland annat sillval och vikval är ohållbar.

”Vi är inte övertygade om att Islands fångst och handel med sillval möter någon inhemsk efterfrågan eller behov. Det underminerar även effektiva internationella åtgärder för att skydda valar”, skriver länderna.