Cecilia Malmström under måndagens utfrågning.

Cecilia Malmström under måndagens utfrågning.

Bild: Europeiska kommissionen

Malmström klarade oväntad omröstning

Trots en märklig röra med motstridiga besked kring den kontroversiella ISDS-klausulen gav Europaparlamentet Cecilia Malmströms kandidatur grönt ljus.

I ett ovanligt grepp röstade EU-parlamentets handelsutskott för att rekommendera Cecilia Malmström till posten som ny handelskommissionär

Måndagens utfrågning i EU-parlamentet med Sveriges kommissionärskandidat Cecilia Malmström blev svårare än många hade anat. Malmström ses som en av de säkrare kandidaterna, men ett ”misstag”  och oklarheter gjorde att hon fick gå i svaromål.

Socialdemokraterna, vänstergruppen GUE/NGL och de gröna begärde efter utfrågningen en omröstning. Socialdemokraterna krävde dessutom ett skriftligt förtydligande från Malmström senast klockan tolv i dag tisdag, vilket hon också gjorde. Därefter röstade utskottet om hennes lämplighet som kommissionär, en omröstning som Malmström klarade med bred marginal: 26 för, 5 mot och 10 som avstod.

Att utskotten håller omröstningar om kandidaterna hör inte till vanligheterna. Bakom kravet på omröstningen låg missnöje med Cecilia Malmströms svar på anklagelser om att hennes stab ska ha gett uppgifter till amerikanska motsvarigheter om hur de bäst lobbar lagstiftningsarbetet i Bryssel i syfte att vattna ur europeiska lagar om persondataskydd.

Malmström fick det även hett om öronen när det gäller den mekanism kallad ISDS som ska skydda investerare mot lagändringar i ett land som hotar deras verksamhet. Kritiker menar att det ger företag möjlighet att bakbinda nationella parlament från att exempelvis skrota kärnkraft.

Den socialdemokratiska partigruppen S&D firade i fredags ”en betydande seger” efter att Cecilia Malmström i sina skriftliga svar till EU-parlamentet inför utfrågningarna gjort gällande att ”ingen ISDS-mekanism kommer att ingå i avtalet [men USA]”. Firandet blev dock kortvarigt då parlamentarikerna på söndagen, två dagar efter deadline, fick en ny version där löftet om att ta bort ISDS inte fanns med.

Cecilia Malmström försvarade sig med att det var ett misstag. Enligt henne hade en person bett att få lägga in ett citat från EU-kommissionens tillträdande ordförande Jean-Claude Juncker. Den icke namngivna personen hade dock tagit ”i lite mycket” och tagit med ett citat som enligt Malmström inte är korrekt eller återspeglar hennes åsikter i frågan.

– Vi håller på att undersöka vad som hänt och varför det tog så lång tid. Det var inte mina ord, jag uttrycker mig inte på det sättet, sade Malmström.

Den nederländska liberalen Marietje Schaake hävdade under utfrågningen att hon i dokumentet från Malmström genom funktionen ”spåra ändringar” sett att det var Martin Selmayr, Jean-Claude Junckers närmaste man, som ändrat i texten eller att någon använt hans dator för att göra det.

Enligt ändringsspåringarna ska användaren ”SELMAYR, Martin klockan 8:30 på söndagen ha raderat följande sats: ”det betyder tydligt att ingen [ISDS-klausul] kommer att vara med i avtalet”", rapporterar der Spiegel. Selmayr själv säger dock till Süddeutsche Zeitung att han också vill veta vad som verkligen hände och ska undersöka saken.

Cecilia Malmström hävdar dock att misstaget åtgärdades redan klockan tre på fredagen men att svaret nådde EU-parlamentarikerna först på söndagen.

Martin Selmayr har tidigare på twitter bekräftat att Jean-Claude Juncker är emot ISDS-klausulen i avtalet med USA. Om detta stämmer innebär det en tydlig skillnad mellan hur Malmström och Juncker ser på frågan.

Den socialdemokratiska gruppen krävde på tisdagen inte oväntat ett förtydligande från Juncker i ISDS-frågan.

Malmströms ståndpunkt om ISDS-klausulen är att den inte bör tas bort ur avtalet med Kanada som då riskerar att falla. Hon menar samtidigt att det är för tidigt att säga något om huruvida ISDS kommer komma med i USA-avtalet och att den i så fall måste omgärdas av ett strikt regelverk för att förhindra missbruk.

– Vi måste se till att de bara kan användas i extremt sällsynta och kristallklara fall där nationella domstolar inte kan hantera det, sade Malmström.