Annons

Vi behöver göra mer på EU-nivå mot alla former av hedersrelaterade våldsbrott, skriver EU-minister Birgitta Ohlsson (FP), Gulan Avci (FP), Anna Manell (FP). Arkivbild.

Bild: David Gustavsson

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nya EU-kommission måste agera mot hedersvåldet

Vi uppmanar den nya EU-kommissionen att vara en tydlig röst mot det patriarkala hedersförtrycket och våldet. Det skriver EU-minister Birgitta Ohlsson (FP), Gulan Avci (FP), Anna Manell (FP).

Vi har alla en föreställning om vad ett fängelse är. Vi ser gallerförsedda fönster, taggtråd och rastgårdar framför oss. För allt för många kvinnor, flickor och pojkar är det egna hemmet ett fängelse och den egna släkten fångvaktare. Fadime Sahindal fick Sverige att öppna ögonen för dessa osynliga anstalter mitt ibland oss. Henne röst för de förtryckta skulle behövas inte bara i Sverige utan även i dagens Europa.

Bara i England registrerar polisen över 2 000 hedersrelaterade brott, som syraattacker, misshandel och bortförande, under ett år. I Tyskland finns minst ett fyrtiotal kända hedersmord sedan mitten av 90-talet men siffran kan vara betydligt högre. Enligt European Institute For Gender Equality uppskattas över 61 000 kvinnor i Frankrike och 66 000 kvinnor i Storbritannien vara könsstympade. Inom hela unionen tros en halv miljon flickor och kvinnor vara könsstympade. Det vanligaste är de har fallit offer innan de kom till EU men också att flickor sänds till andra länder för att bli stympade, vanligen utanför EU.

Könsstympning är inte bara en hälsorisk utan en fruktansvärd kränkning av integriteten jämförbart med tortyr. Därför är det hoppingivande att EU-kommissionen tidigare deklarerat nolltolerans mot denna brutala sedvänja. Kommissionen kommer att använda EU-medel till att förebygga och förbättra stödet till offren och stödja vårdpersonal. Man vill också verka för en effektivare lagföring i medlemsstaterna och utbilda personal inom rättsväsendet. Genom bilateral och multilateral dialog vill EU verka för att avskaffa kvinnlig könsstympning globalt. Det behövs. Fler än 125 miljoner flickor och kvinnor i världen uppskattas vara drabbade.

Överlag är mörkertalen mycket stora i hela EU när det gäller alla former av hedersrelaterade våldsbrott. Att bekämpa detta är fortfarande primärt en fråga för de enskilda medlemsstaterna. Men EU kan ta upp frågan eftersom hedersrelaterat våld och förtryck är en fråga om kränkning av grundläggande rättigheter. Och vi behöver göra mer på EU-nivå. Medvetenheten om och beredskapen att hantera hedersproblematik spretar mellan olika EU-länder.

Att påverka attityder och värderingar är nyckel för att komma åt problematiken. Men det behövs även polisiära muskler på EU-nivå. Det finns en komplex internationell dimension som vi inte får blunda för.  Ett brott kan planeras i ett EU-land men utföras utanför landets gränser. Vi får inte glömma att Pela Atroshi växte upp i Sverige men mördades i kurdiska staden Dahuk av släktingar.

När en EU-medborgare förts utomlands för att till exempel giftas bort eller könsstympas måste vi på europeisk nivå i högre grad samarbeta. Folkpartiet har pekat på nödvändigheten att inrätta ett europeisk FBI för att komma tillrätta med gränsöverskridande brottslighet och utgöra en resurs för medlemsländernas polis. Vi vill därför se ett europeiskt FBI som har kompetens att utreda hedersrelaterat förtryck och våld där flera EU-länder, och även stater utanför unionen, är berörda. Det är hög tid att fler inser att det är nödvändigt att EU får ett europeiskt FBI.

Vi uppmanar den nya EU-kommissionen att vara en tydlig röst mot det patriarkala hedersförtrycket och våldet. Det är ingen liten perifer fråga - detta berör tusentals i Sverige och övriga unionen. Det handlar om allvarliga brott som drabbar EU-medborgare och är angrepp på de mänskliga rättigheterna som utgör unionens fundament.

Birgitta Ohlsson, EU- och demokratiminister (FP)

Gulan Avci, ambassadör Glöm Aldrig Pela och Fadime och riksdagskandidat (FP)

Anna Manell, ambassadör Glöm Aldrig Pela och Fadime och kommunalrådskandidat (FP)