Ukrainas EU-avtal skjuts upp

EU:s samarbetsavtal med Ukraina träder i kraft först om ett år. 

Samarbets- och handelsavtalet var tidigare tänkt att börja gälla i november i år. Men i förra veckan enades ryska, ukrainska och europeiska företrädare att skjuta upp det till december 2015.

De sedan tidigare skrotade handelshindren för Ukraina gentemot EU fortsätter att gälla. Men de ukrainska tullarna mot EU blir alltså kvar i ytterligare ett år efter att Ryssland hotat med en blockering av varor från Ukraina.EU