EU-kommissionens huvudbyggnad i Bryssel. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentariker pressar kommissionen att styra upp lobbyism

Europaparlamentet blockerar EU-pengar för att få kommissionen att minska företagslobbyisters inflytande i Bryssel.

När EU-parlamentet på onsdagen röstade om unionens budget för 2015 beslutade de också att hålla inne en budgetpost på motsvarande drygt 35 miljoner kronor. Pengarna är ögonmärkta för utgifter för de så kallade expertgrupperna, rådgivare till kommissionens generaldirektorat. Syftet med blockeringen är att tvinga EU-kommissionen att minska andelen industri- och affärslobbyister i expertgrupperna.

– Den gröna gruppen har länge kritiseras obalansen i sammansättningen i dessa grupper som i huvudsak består av industrilobbyister. Att tillfälligt dra in dessa medel skickar en stark signal till kommissionen att detta inte kan fortsätta, sade Helga Trϋpel, tysk grön EU-parlamentariker som ligger bakom förslaget.

Redan 2011 ställde EU-parlamentet ett liknande krav på kommissionen. Men lobbyistgranskaren CEO har visat att flera av expertgrupperna fortfarande domineras av företagslobbyister på bekostnad av företrädare från fack, civilsamhället och andra icke-statliga organisationer.

Ett av problemen som EU-parlamentet pekar på är att flera medlemmar i expertgrupperna är där på ”personliga meriter” men företräder egentligen storföretag. Ledamöterna vill att dessa “oklara” företrädare stoppas och att kommissionen klargör huruvida medlemmar i en expertgrupp är där som intressenter eller som oberoende experter.

Information om expertgrupperna som deras sammansättning och mötesprotokoll ska även göras tillgänglig på nätet såvida finns en tydlig och motiverad anledning till att inte publicera det.

Först när kommissionen gör detta kommer EU-parlamentet att släppa loss de 35 miljoner kronorna.

Öppenhetskravet röstades igenom samtidigt som EU-parlamentet tog ställning till unionens budget för 2015. Ledamöterna bekräftade då budgetutskottets tidigare ståndpunkt där man förutom att avvisa medlemsländernas krav på att minska budgeten även begärde mer pengar till att bland annat betala gamla räkningar, humanitär hjälp till Syrien och utbildningssatsningar. Sammanlagt vill man att budgeten nästa år ska ligga på motsvarande 1 340 miljarder kronor.

EU-parlamentets krav är 55 miljarder kronor mer än vad medlemsländerna är villiga att släppa till. Det innebär att representanter från parlamentet och medlemsländerna i nästa vecka träffas för en tre veckors förlikningsprocess i syfte att komma överens.