Carl Schlyter (MP) talar i Europaparlamentet där han satt 2004-2014. I parlamentet är alla utskottsmöten öppna för allmänheten och direktsänds via webbtv.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Europén Schlyter vill reformera riksdagens EU-nämnd

Med färska erfarenheter som Europaparlamentariker vill den nya ordföranden Carl Schylter öppna upp riksdagens EU-nämnd.

EU-nämndens nye ordförande och tidigare Europaparlamentarikern Carl Schlyter (MP) vill reformera nämndens arbete. En sak som lockar honom är att öppna nämndens sammanträden åtminstone delvis. I Europaparlamentet är utskottsmöten offentliga medan de i Sveriges riksdag är stängda för allmänhet och media.

– [Öppna möten] är en tradition som jag är van vid. Jag har bett att man tittar på hur det kan gå till, säger Carl Schlyter till Europaportalen.

Samtidigt ser att han att det finns vissa praktiska hinder att uppgifter som är belagda med sekretess  blandas med rena politiska diskussionspunkter. Det kan bli  “ett väldigt springande in och ut” för de journalister och andra som vill följa mötena.

– Kan man organisera arbetet så att man har block som är öppna och inte. Det ska jag försöka titta på. Skulle man kunna arrangera detta på ett bra sätt så skulle det vara trevligt om vissa diskussioner skulle vara öppna, säger Carl Schlyter.