Miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP). Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Regeringens klimatmål inför EU-toppmöte spikade

Regeringen säger sig vara redo att ta strid för högre klimatmål.

När EU:s stats- och regeringschefer om en vecka samlas i Bryssel för att anta EU:s klimat- och energipolitiska mål till 2030 kommer Sverige och statsminister Stefan Löfven (S) att kräva en skärpning av EU-kommissionens förslag från i vintras.

– Regeringen vill se en utveckling där EU inför klimatmötet i Paris nästa år, COP 21, ska kunna göra utfästelser i linje med ansvar och förmåga som omfattar ett klimatmål om 50 procent utsläppsreduktioner till 2030 jämfört med 1990, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) i ett uttalande på torsdagen. Det ska jämföras med kommissionens förslag på 40 procents reduktion.

Annons

Vidare säger Romson att regeringen ställer sig bakom en energieffektivisering på minst 30 procent förutsatt att den blir bindande. Hon anger ingen annan siffra för andel förnybar energi än att " Regeringen hade välkomnat ett högre mål om förnybar energi i trakterna kring 40 procent." Det kan tolkas som att regeringen ställer sig bakom kommissionens förslag om minst 27 procent förnybar energi 2030.

Hon beklagar i uttalandet att den nuvarande regeringen kommit in så pass sent i processen vilket gör det “svårt att rubba de förslag som ligger för beslut”.