David Cameron. Arkivbild.

Bild: Number 10

Hoppa till artikelns andra spalt.

Camerons krav: Ändra fördraget – minska fri rörlighet

Den brittiske premiärministern David Camerons senaste förslag för att minska EU-invandringen kräver ändring av EU-fördraget. Om inte övriga 27 medlemsländer går med på dem hotar han förespråka att landet lämnar unionen.

På fredagen höll den konservative premiärministern David Cameron ett sedan länge utlovat tal om hur hans regering ska minska antalet EU-medborgare som kommer till Storbritannien för att jobba.

Ett av kraven är att EU-migranter som kommer till Storbritannien måste bo i landet i minst fyra år innan de kan få några bidrag från staten, även om de har arbete. En sådan lag skulle strida mot EU-regler som säger att alla EU-medborgare som har ett jobb i ett annat land efter tre månader har rätt till samma sociala tryggheter som medborgarna i det landet. EU-domstolen har även dömt att medlemsländer får vägra EU-migranter bidrag om de inte arbetar eller söker jobb.

Det kanske mest kontroversiella förslaget är dock att EU:s regler om fri rörlighet inte ska gälla medborgare från framtida EU-länder om dessa länder inte uppnått en viss ekonomisk nivå.

Vissa av förslagen skulle enligt Cameron betyda att EU-fördraget måste skrivas om – en process som kräver att alla 28 medlemsländer går med på det och kan ta år att genomföra.

– Om man inte lyssnar på vår oro och vi inte kan få en bättre relation med EU utesluter jag ingenting, sade David Cameron, enligt The Telegraph, som tidigare utlovat en folkomröstning om EU om han vinner nästa års brittiska parlamentsval.

Denna folkomröstning ska föregås av en omförhandling av medlemskapet, migrationsfrågor är en viktig del i en sådan eventuell omförhandling.

En möjlig plan B för Cameron är att britterna som enda medlemsland ges ett undantag att få diskriminera andra EU-medborgare. Även detta skulle dock kräva att EU-fördraget skrivs om.

Flera studier visar att Storbritannien är en stor vinnare av EU:s fria rörlighet och drar in långt mycket mer pengar från skatter som EU-migranter betalar än de bidrag som man betalar ut dem.