EU-parlamentet vill dela upp Google

Ledamöterna uppmanar EU-kommissionen att lägga fram ett förslag om att dela upp stora internetföretag för att öka konkurrensen och sökmotorers opartiskhet.

I en resolution som EU-parlamentet på torsdagen antogs med 384 som röstade för, 174 mot och 56 som avstod vill man skynda på arbetet med att fullborda EU:s digitala inre marknad. I resolutionen uppmanas kommissionen att lägga fram ett förslag om att dela upp stora internetföretag för att ”separera sökmotorer från andra kommersiella tjänster”.

Amerikanska Google nämns inte uttryckligen med det är det företag som till stora delar avses. Syftet med en sådan uppdelning är dels att öka konkurrensen mellan sökmotorer. Dels att ”förhindra alla former av vilseledande information i sökmotorföretags marknadsföring av kombinerade tjänster”.

En eventuell EU-lag skulle inte påverka de amerikanska lagarna men skulle inverka hur Google verkar i Europa. Det är upp till kommissionen att avgöra huruvida man önskar gå vidare med parlamentets uppmaning.

Sedan 2010 utreder EU-kommissionen huruvida Google otillbörligt utnyttjar sin dominerande ställning på internet.