Hoppa till artikelns andra spalt.

Eventuella franska EU-böter skjuts på framtiden

EU-kommissionen väntas skjuta upp sitt beslut om huruvida man ska ge Frankrike böter för dess stora budgetunderskott.

Fransk media rapporterar på tisdagen att kommissionen kommer ge Frankrike uppskov till mars nästa år för att ta ett beslut om landets budget för 2015 följer EU:s regler om alltför stora budgetunderskott.

Kommissionen ska fram till dess utvärdera om ytterligare franska åtgärder för att få bukt med budgetunderskottet är tillräckliga.

På fredag presentera kommissionen sina granskningar av euroländernas budgetutkast för nästa år som lämnades in i mitten av oktober.

Enligt flera italienska tidningar kommer Italien att få grönt ljust för sitt budgetutkast men att en ytterligare utvärdering kommer ske i mars.