Hoppa till artikelns andra spalt.

Var fjärde EU-medborgare riskerar fattigdom

Den ekonomiska krisen har gjort att många EU-medborgare riskerar att hamna i fattigdom eller social utslagning.

Var fjärde, eller 24,5 procent, EU-medborgare var under 2013 i den grupp som EU klassar som personer som riskerar att hamna i fattigdom eller social utslagning. Det visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Jämfört med 2012 har dock andelen som riskerar fattigdom minskat något från 24,8 procent.

Sedan 2008, innan krisen, har andelen fattiga ökat i EU-länderna med fem procent eller sex miljoner personer. Största procentuella ökningen av andelen som riskerar fattigdom har skett i Luxemburg.

Sverige stod för den sjunde största ökningen: 17 procent eller 230 000 fler personer som hamnar i kategorin. Totalt riskerade 1,6 miljoner svenskar fattigdom under 2013.

Sverige tillhör trots det gruppen EU-länder där fattigdomsrisken är minst. Lägst nivåer har dock Tjeckien.

I några länder, däribland Tyskland, minskade dock fattigdomsrisken mellan 2008 och 2013. Den största minskning stod Polen för där 1,7 miljoner människor togs ur fattigdom och social utslagning.