Hoppa till artikelns andra spalt.

Alla EU-länder ska skattegranskas

EU-kommissionen utökar sin granskning av fördelaktiga skatteuppgörelser för storföretag till att omfatta alla medlemsländer.

Enligt onsdagens beslut ska alla 28 medlemsländer delge kommissionen information om hur de tagit beslut om skatter för företag mellan 2010 och 2013.

– Vi behöver en fullständig bild av skattebesluten i EU för att identifiera huruvida och var konkurrens på den inre marknaden förvrids genom selektiva skattefördelar, sade EU:s konkurrenskommissionär, danska liberalen Margrethe Vestager, i ett uttalande.

Att åberopa olagligt statsstöd är EU-kommissionens legala verktyg för att hindra medlemsländer från att ge vissa företag förmånliga skattevillkor.

”Ett antal medlemsländer verkar tillåta multinationella företag att dra fördel av deras skattesystem och därmed reducera skattebördan”, menar kommissionen.

Sedan tidigare har kommissionen begärt liknande uppgifter från sju medlemsländer – Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien, Malta, Irland, Cypern och Belgien.