Hoppa till artikelns andra spalt.

Bilen kung i EU-länderna

I alla EU-länder är bilen det vanligaste transportsättet.

Det visar EU-kommissionens senaste opinionsundersökning i alla medlemsländer som frågade vilket transportmedel som de oftast använder.

I genomsnitt tar 54 procent oftast bilen, i Sverige är andelen 51 procent.

Vanligast är bilen på Cypern där 85 procent rattar till jobbet, minst vanligast är det i Ungern där bara en tredjedel tar bilen en typisk dag.

EU:s cykelivrigaste folk finns i Nederländerna där 36 procent helst tar cykeln.

Att åka kollektivtrafik är vanligast i de öst- och centraleuropeiska länderna.