Hoppa till artikelns andra spalt.

OECD: Jämlikhet ger större ekonomisk tillväxt

Den svenska ekonomin hade kunnat växa med ytterligare sju procent om jämlikheten varit större.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD slår i en färsk rapport fast att tillväxten i Sverige skulle vara drygt sju procent högre mellan 1990 och 2010 om inkomstklyftorna inte ökat så kraftigt.

– Detta utgör övertygande bevis på att ett åtgärdande av hög och ökande ojämlikhet är helt avgörande för att främja en stark och hållbar tillväxt och måste stå i centrum för den politiska debatten, sade Angel Gurría, generalsekretare för OECD som samlar 34 av världens utvecklade länder.

Inkomstklyftorna har ökat i de allra flest OECD-länder sedan 1980-talet och är de högsta på 30 år. Allra mest har klyftorna ökat i Sverige.

Enligt OECD är den viktigaste förklaringen till detta att fattigare medborgare har svårare att investera i utbildning och humankapital vilket minskar deras möjligheter att göra en ”klassresa”. Detta drabbar inte bara den fattigaste tiondelen av befolkningen utan de fattigaste 40 procenten.

Rapporten finner samtidigt ”inga bevis för att omfördelningspolitik, såsom skatter och bidrag, skadar ekonomisk tillväxt” så länge dessa åtgärder är väl utformade och riktade.

”Åtgärder som hjälper till att begränsa eller vrida tillbaka ojämlikhet kan inte bara göra samhällen mindre orättvisa utan även rikare”, heter det.

Enligt OECD är bästa botemedlet mot ojämn fördelning bland annat satsningar på utbildning och bättre hälsovård.