Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar näst missnöjdast med järnvägen

Bara i Kroatien är man mer missnöjd med hur järnvägstrafiken utvecklats under de senaste fem åren i medlemsländerna.

Annons

49 procent av de tillfrågade svenskarna i EU-kommissionens senaste opinionsundersökning i alla medlemsländer anser att järnvägstrafiken försämrats något eller mycket under de senaste fem åren. Bara i Kroatien anser en större andel, 53 procent, att järnvägen försämrats.

Nöjdast är österrikarna där 58 procent anser att järnvägen blivit bättre under de senaste fem åren.