Ensiffrig arbetslöshet i EU

För första gången på över tre år ligger arbetslösheten i EU under tio procent.

I december i fjol minskade arbetslösheten med 0,1 procentenhet till 9,9 procent, visar EU:s statistikbyrå Eurostats senaste sammanställning över de 28 medlemsländerna.

Lägst arbetslöshet i december hade Tyskland (4,8 procent) medan Grekland hade högst (25,8 procent). I Sverige låg arbetslösheten på 7,8 procent.

Jämfört med ett år sedan har arbetslösheten minskat i 24 medlemsländer, varit densamma i ett (Belgien) och ökat i tre: Finland, Italien och Frankrike.