Finansministern ratar dyster prognos för svensk arbetslöshet

Magdalena Andersson tror inte arbetslösheten kommer att stiga i Sverige fram till 2020, tvärt om.

Finansminister Magdalena Andersson (S) tror inte på ILO:s arbetslöshetsprognos som presenterades i förra veckan och som visar på ökande arbetslöshet i Sverige de närmaste åren. Enligt ILO kommer arbetslösheten att stiga i Sverige till 8,3 procent år 2019. Det kommer att placera Sverige på platLOs 14 bland EU-länder med lägst arbetslöshet.

– Det är en annan prognos än den vi har gjort på finansdepartementet och som andra bedömare som konjunkturinstitutet, riksbanken eller bankerna gjort, säger Magdalena Andersson (S) till Europaportalen. Därmed ställer hon sig på samma sida som LO:s chefekonomen Ola Pettersson som beskrivit ILO-prognosen för Sverige som osannolik.

I regeringsförklaringen utlovas att Sverige år 2020 ska ha den lägsta arbetslöshet i EU. ILO-rapporten antyder att det knappast är möjligt. Finansministern tror dock av annan uppfattning.

– Vi ska göra allt vi någonsin kan för att nå det målet. Det är det som är huvudfokus för regeringens arbete, säger Magdalena Andersson.

Någon egen prognos för 2020 eller 2019 har inte finansdepartementet utan den sträcker sig som längst till 2018. Då spås Sverige ha en arbetslöshet på 6,5 procent, betydligt lägre än dagens arbetslöshet på 7,8 procent. Men minister varnar samtidigt för siffrorna.

– Alla prognoser på fyra års sikt är mycket osäkra. Jag skulle inte dra några slutsatser utifrån den prognosen, säger Magdalena Andersson.