Hoppa till artikelns andra spalt.

Frankrike skyldigt EU miljarder

Frankrike måste betala tillbaka motsvarande 10 miljarder kronor till Bryssel för jordbruksstöd landet inte hade rätt till.

Kravet på återbetalning avser åkermark som Frankrike felaktigt begärde jordbruksstöd för mellan 2008-2012, rapporterar Le Point.

Beloppet ska betalas tillbaka i tre omgångar fram till 2017

Frankrike är EU:s största mottagare av jordbruksstöd.