Grekland kan stoppa nya Rysslandssanktioner

Bryssel förbereder nya sanktioner mot Ryssland men den nyinstallerade grekiska regeringen distanserar sig från ytterligare åtgärder.

Efter attackerna i ukrainska Mariupol där ett trettiotal personer dödades utfärdade medlemsländernas stats- och regeringschefer på tisdagen ett skarpt uttalande mot Ryssland.

”Vi noterar bevis på fortsatt och växande stöd till separatisterna från Ryssland vilket understryker Rysslands ansvar. Vi uppmanar Ryssland att fördöma separatisternas handlingar och uppfylla Minskavtalet”, heter det med syftning till det avtal om eldupphör som EU och Ryssland enades om i september i fjol.

I uttalandet påminner de Moskva om att EU-toppmötet i december slog fast att EU ”är redo att ta ytterligare steg som nödvändigt”.

Medlemsländernas utrikesministrar är blixtinkallade till i morgon torsdag för att bedöma läget och ”överväga lämpliga åtgärder, i synnerhet ytterligare [sanktioner]”.

Men den nya grekiska vänsterregeringen kom snart därefter med invändningar mot uttalandet

”Grekland ger inte sitt samtycke till detta uttalande”, heter det i regeringens kommuniké.

Enligt grekiska tidningen Kathimerini överväger regeringen att lägga sitt veto mot ytterligare sanktioner.

Alla eventuella sanktioner mot Ryssland kräver enhällighet bland medlemsländerna.

Syriza har en betydligt välvilligare inställning till Ryssland än förra regeringen. Efter att Tsipras tillträtt som premiärminister var den ryska ambassadören i Aten den förste utländska diplomaten han träffade. I EU-parlamentet har även Syrizas och koalitionpartiet Oberoende grekers ledamöter ställt sig bakom Ryssland och röstade bland annat mot samarbets- och handelsavtalet mellan EU och Ukraina.

Under morgondagens utrikesministermöte i Bryssel väntas EU-kommissionen få i uppdrag att se över ytterligare sanktionsmöjligheter. Dessa ska sedan diskuteras på nästa EU-toppmöte som äger rum om två veckor. Det blir då första gången Alexis Tsipras träffar övriga stats- och regeringschefer i EU.

EU:s tidigare sanktioner mot Ryssland löper ut i mars.