Sju miljoner jobb försvann i EU

Ytterligare investeringar och reformer i medlemsländerna måste till för att få tillbaka de jobb som försvann i EU under den ekonomiska krisen, menar EU-kommissionen. 

EU:s sysselsättningskommissionär, belgiska kristdemokraten Marianne Thyssen, presenterade på onsdagen sin rapport över sysselsättning och social utveckling under 2014.

Det viktigaste beskedet var att jobbskapandet går alldeles för långsamt trots en återhämtning under fjolåret. Mellan 2013 och 2008 försvann runt sju miljoner jobb i EU. De jobb som skapas är heller inte hållbara i längden enligt Thyssen.

– Det är tydligt att korta anställningskontrakt tillsammans med kompletterande arbetslöshetsersättning hjälpt till att stävja arbetslösheten. Men deltidskontrakt och tidsbegränsade kontrakt säkerställer inte alltid en lön att leva på, sade Marianne Thyssen som lyfte fram Sverige och andra nordliga EU-länder som en förebild.

– Vissa medlemsländer var mycket mer motståndskraftiga mot den ekonomiska krisen än andra. Vi har sett att länder som har en öppnare och mindre segmenterad arbetsmarknad som Danmark, Österrike, Sverige och Nederländerna har visat större motståndskraft. De använder i större omfattning kortvariga arbetsformer och investerar mer i livslångt lärande och aktivering, sade Thyssen.

– Effektiva välfärdssystem som är orienterade mot samhällsinvesteringar hjälper också medlemsländerna att klara sig bättre i lågkonjunkturer, sade Marianne Thyssen.

För att klara EU:s 2020-mål om en sysselsättningsgrad på 75 procent till år 2020 måste det till ytterligare ”samordnade åtgärder”. I dag ligger siffran på 68,3 procent.