Industrifack och arbetsgivare villkorar TTIP

Fack och arbetsgivare är positiva till ett kommande handelsavtal mellan EU och USA under vissa villkor.

I ett gemensamt policydokument om det kommande handelsavtalet mellan EU och USA välkomnade på onsdagen fack och arbetsgivare inom den svenska industrin avtalet samtidigt som de ställer en rad krav.  

– Frihandelsavtalet är viktigt för svensk industris konkurrenskraft. Det är viktigt att ett kommande avtal balanserar de olika intressen som finns vad avser investeringsskydd och tvistelösningsmekanism. Avtalet måste också garantera fackliga rättigheter och nationell självbestämmanderätt, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe i ett uttalande till Europaportalen.

Här betonas den nationella handlingsfriheten inom områden som arbetsmarknad, miljö, hälsa och säkerhet, att handelsavtalet inte ska påverka lagstiftningen.

Undertecknarna av dokumentet förutom IF Metall även Unionen,Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna påpekar dock att inte bara stora vinster finns att hämta om regelverken samordnas mellan USA och EU utan att det också formligen skulle sätta en ny världsstandard.

De tar tydligt ställning för att handelsavtalet ska innehålla ”ett starkt investeringsskydd”. Å ena sidan får TTIP ” inte utmana länders rätt att lagstifta eller rätten att förstatliga när det motiveras av allmänintresset.” Men om ett land beslutar om förstatligande  ska det utgå en marknadsmässig ersättning för gjorda investeringar lika för utländska och inhemska investerare. En tvist ska avgöras i en oberoende rättsprocess, exempelvis Stockholms handelskammare, heter det i uttalandet.