Allt fler jobbar i EU

Sysselsättningen ökade under fjolårets tre sista månader.

Andelen EU-medborgare med jobb ökande under sista kvartalet 2014 med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal, enligt Eurostats senaste siffror.

På årsbasis har sysselsättningsgraden ökat med en procent.

Under de senaste tio åren var sysselsättningen högst runt 2008 och har därefter minskat för att under det senaste året återhämta sig något.

Det innebär att 226,7 miljoner EU-bor har arbete.

I Sverige ökade sysselsättningsgraden med 1,5 procent mellan sista kvartalet 2014 och motsvarande period 2013.