Hoppa till artikelns andra spalt.

Även Irland vill tänja på budgetregler

Efter att Frankrike fått uppskov med två år att klara EU:s budgetkrav vill även Irland få samma möjlighet.

Medlemsländernas finansministrar godkände på tisdagen formellt EU-kommissionens rekommendation om att för tredje gången ge Frankrike ytterligare tid på sig för att nå unionens budgetmål. Dock under förutsättning att regeringen innan maj presenterar en plan för hur landet ska få ned sitt budgetunderskott i linje med EU-reglerna. Även Italien och Belgien fick grönt ljus för sina budgetar.

I samband med detta krävde den irländske finansminister Michael Noonan att även Irland ska få större möjlighet att tänja på reglerna.

– Jag stödde kommissionens förslag [om att ge Frankrike mer tid] men jag tog tillfället i akt och sade att vi också behöver mer flexibilitet när det gäller tillämpningen av reglerna, sade Michael Noonan efter mötet.

Irland ser ut att bli den snabbast växande ekonomin i EU i år. Regeringen vill därför göra ytterligare investeringar i bland annat bostäder och sjukvård men EU:s budgetregler gör gällande att ett euroland inte får spendera mer än dess tillväxttakt.

– Jag menar att om man ger sex eller sju länder större handlingsfrihet, vill vi också ha det, sade Noonan.