Ungerns premiärminister Viktor Orbán

Ungerns premiärminister Viktor Orbán

Bild: Europeiska unionens råd

EU stoppar ungersk energiuppgörelse med Ryssland

Enligt medieuppgifter har EU-kommission blockerat en del av det ungersk-ryska kärnkraftsavtalet. Men den ungerska regeringen avvisar uppgifterna.

I fjol enades Ungern och Ryssland om att bygga två kärnkraftsreaktorer i den ungerska staden Paks. Kontrakten värt motsvarande 110 miljarder kronor gick till det ryska statsägda företaget Rosatom.

Alla kontrakt om kärnbränsleförsörjning måste godkännas av Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Euratom godkände dock inte avtalet med motiveringen att Ungern inte från importera kärnbränsle från endast ett land.

Den ungerska regeringen överklagade beslutet. Men nu har EU-kommissionen ställt sig bakom Euratoms beslut, enligt uppgifter i brittiska affärstidningen Financial Times. Även nyhetsbyrån Bloomberg för fram liknande uppgifter med hänvisning till två anonyma källor.

EU-kommissionens energitalesperson Anna-Kaisa Itkonen sade på fredagen att kommissionen inte blockerar bygget av kärnkraftsreaktorerna utan bara delen som rör försörjningen av kärnbränslet, vilket tillhandahålls av Rosatom. Itkonen tillade att eftersom de ungerska förhandlingsdokumenten är hemligstämplade kan kommissionen inte kommentera fallet ytterligare.

– Ungerska myndigheter har gett sitt medgivande att ta bort hemligstämpeln dessa dokument. Vi avser publicera [snart] beslutet i så stor omfattning som möjligt, sade Anna-Kaisa Itkonen.

Men den ungerske regeringstalespersonen Zoltán Kovács menar att Euratom begärt en del förändringar i kärnbränsleförsörjningskontaktet men att detta inte stoppar avtalet.

– Våra förväntningar är att [kontraktet] kommer att slutgiltigt godkännas i linje med Euratoms krav inom några veckor, sade Zoltán Kovács i ett uttalande på regeringens hemsida.

Ungern måste nu omförhandla kontraktet eller vidta rättsliga åtgärder mot kommissionen.