Grekisk arbetslöshet tilltar

Efter det senaste året stadiga minskning av arbetslösheten ökade åter antalet greker utan jobb under slutet av fjolåret. 

Arbetslösheten i december 2014 var enligt siffror från grekiska statistikbyrån Elstat 26 procent upp från 25,9 procent månaden innan.

Sedan finanskrisens början 2008 har arbetslösheten i Grekland stadigt ökat till rekordnivån i september 2013 då drygt 1,3 miljoner greker, eller 28 procent, gick utan arbete.