EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmström: Ökad handel visar frihandelns fördelar

EU-kommissionen pekar på positiva resultat från frihandelsavtalet med Sydkorea i ett försök att övertyga européerna om det goda med frihandel.

– Om vi sluter alla pågående handelsavtal kan vi öka EU:s ekonomi med mer än två procent eller 250 miljarder euro per år, motsvarande hela Danmarks eller Österrikes ekonomi, sade EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström på onsdagen och tillade att EU med handelsavtalen även sprider viktiga värderingar som demokrati, rättsstatlighet och mänskliga rättigheter.

EU-kommissionen har tagit fram en rapport om internationell handel inför att medlemsländernas handelsministrar träffas i Riga.

På onsdagen publicerades även den årliga rapporten om effekterna av frihandelsavtalet med Sydkorea som slöts 2011. Enligt den ökade EU-länderna export med över en tredjedel under de tre första åren efter 2011 och vänt EU:s tidigare handelsunderskott med Sydkorea till ett överskott.

– Detta är en viktig måttstock för våra nuvarande och framtida handelsförhandlingar. Det är ett konkret exempel på varför vi behöver frihandel, sade Cecilia Malmström som ansvarar för EU:s stora frihandelsavtal med USA som håller på att förhandlas fram.

Runt 31 miljoner jobb i EU är beroende av export till länder utanför unionen vilket motsvarar 14 procent av arbetskraften.