Studie: Bara invandring kan rädda tysk välfärd

Den tyska arbetsmarknaden är i skriande behov av utländsk arbetskraft samtidigt som befolkningen minskar.

Om Tyskland vill behålla sin arbetskraft och sitt välfärdssystem som det ser ut i dag till 2050 behövs det nästa årtionde en halv miljon invandrare per år, enligt en studie beställd av Bertelmannsstiftelsen.

Om det inte sker minskar den tyska arbetskraftens storlek från dagen 45 miljoner till 29 miljoner – drygt en tredjedel. Studien slår fast att även om andelen kvinnor som arbetade ökade till samma nivå som för män och pensionsåldern höjdes till 70 år skulle antalet personer i arbetskraften bara bli runt 33,5 miljoner.

2030 kommer varannan löntagare med en kvalificerad utbildning att ha lämnat den tyska arbetskraften.

Studien räknar med att invandringen till Tyskland från övriga EU-länder snart kommer att ebba ut. Så de flesta invandrare, mellan 276 000 och 491 000 beroende på scenario, måste komma utanför unionen.

Under 2014 var nettoinvandringen, invandring minus utvandring, till Tyskland 480 000.