Utvärdera det svenska EU-medlemskapet

Relationen mellan EU och Sverige måste analyseras och utvärderas. Ett bra exempel på detta är den rapport som gjordes i Nederländerna för två år sedan. Det skriver Vladan Lausevic, Folkpartiets nätverk EU-liberalerna i Stockholms Län, i replik till Hans Lindqvist (C).

De senaste kriserna har lett till en mer dynamisk utveckling där många europeiska politiker har insett att det krävs mer integration och samarbete för framtidens utmaningar. Samtidigt så behövs det en decentralisering av makten och tydligare maktfördelning mellan EU och medlemsstaterna.

I Nederländerna tog koalitionsregeringen ett beslut under 2013 att utvärdera beslutsordningen och politiska områden på EU-nivå. En rapport gavs ut under sommaren där 54 punkter, från organdonationer till energipolitik, diskuterades nationellt.

Nederländernas hållning var framför allt dels att vissa politiska beslut hanteras bättre på nationell nivå, dels att nationella parlament bör vara mer involverade i EU:s beslutsfattning och dels att vissa EU-beslut bör hanteras med mer flexibla metoder.

Sverige borde göra en utvärdering som Nederländerna vilket skulle gynna debatten. Mer makt på EU-nivå behövs bland annat för miljön, energipolitiken och vidare utveckling av den inre marknaden. Kommissionären för reglering och subsidiaritet socialdemokraten Franz Timmermans har sagt att ”bättre reglering innebär nödvändigtvis inte mindre reglering”.

Rörande mindre medlemsstaters status inom EU är det viktigt att framhäva att Sverige bland annat inom ramen för utrikespolitiken anses enligt flera undersökningar ha väldigt stort inflytande. Ett annat exempel är Estland som för nuvarande har ett relativt stort inflytande inom ramen för digitaliseringen.

Men den riktiga utmaningen för mindre medlemsstater handlar om att EU ska kunna reformeras så att befolkningens storlek inte spelar roll för antalet röster.

EU kan bli mer demokratisk, transparent och effektiv. Men det kräver också att medborgarnas kunskap och intresse för europeisk politik ökar samt att politiker är mer öppna med sina visioner, inte bara på nationell nivå utan även på den europeiska.  

Vladan Lausevic

Ordförande för Folkpartiets nätverk EU-liberalerna i Stockholms Län, medlem i Alliansen av liberaler och demokrater för Europa samt mastersstudent i Europastudier vid Lettlands Universitet.