Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Historiskt: Finland bryter mot EU:s budgetregel

För första gången sedan eurons införande klarar Finland inte att följa EU:s budgetregler.

Under 2014 hamnade Finlands budgetunderskott på 3,2 procent av bruttonationalprodukten, BNP, enligt uppgifter från Finlands Statistikcentral på tisdagen. EU:s regler gör gällande att underskottet får vara högst tre procent.

Sedan EU:s krav för att få ingå i valutaunione, de så kallade konvergenskriterierna, började gälla 1999 har Finland aldrig brutit mot dem.

Regeringen räknar med att underskottet i år blir 2,6 procent.

Finland, vars ekonomin under 2014 krympte med 0,1 procent, är även nära att bryta mot EU-regeln om storleken på statsskulden som inte får överstiga 60 procent av BNP. Under fjolåret uppgick den till 59,3 procent.

För brott mot EU:s budgetregler kan ett euroland få böter, vilket dock hittills aldrig utdömts.

Finländarna går 19 april till valurnorna för att rösta fram en ny riksdag.