Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Organiserad brottslighet värd minst en biljon kronor

Den organiserade brottsligheten i EU-länderna genererar årligen vinster som motsvarar en procent av unionens samlade ekonomi.

Det slår en studie från projektet Organised Crime Portfolio fast. Studien som finansierats av EU-kommissionen fokuserar på sju medlemsländer men med uppskattningar för hela unionen.

Organiserad brottslighet inbegriper drog-, vapen- och människohandel, förfalskning och skattebedrägeri. Den största ”sektorn” är förfalskning som beräknas generera motsvarande 400 miljarder kronor.