Hoppa till artikelns andra spalt.

Skuldbergen fortsätter växa

I strid mot EU-regler ökade medlemsländernas statsskulder under 2014.

EU-länderna ökade under fjolåret på sina statsskulder till motsvarande närmare 87 procent av bruttonationalprodukten, BNP. Det visar preliminära siffror från statistikbyrån Eurostat. Enligt EU-regler får statsskulden inte utgöra mer än 60 procent av BNP.

Högst statsskuld hade Grekland med 177 procent av BNP.  Sveriges statsskuld låg på 44 procent.

Fyra EU-länder, Danmark, Tyskland, Estland och Luxemburg, hade under 2014 överskott i budgetbalansen. Störst underskott hade Cypern på nästan nio procent. I Sverige var underskottet två procent. I genomsnitt låg budgetunderskotten på 2,9 procent, EU-regler sätter gränsen vid tre procent underskott.