Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige världsetta i bistånd

Om biståndet till fattiga länder inte ökar kommer bara fem länder i världen uppnå FN:s millenniemål.

Fortfarande ligger flertalet av de rika länderna i världen långt under FN:s mål att senast 2015 ge 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst, BNI, i bistånd till fattiga länder. Det visar en sammanställning från OECD.

Förra året uppnåddes FN-målet av endast fem länder i världen: Sverige, Luxemburg, Norge, Danmark och Storbritannien.

Med 1,1 procent av BNI i bistånd ger Sverige relativt allra mest i världen. I själva verket har Sverige enligt EU:s mätningar som börjar 1995 aldrig legat under 0,7 procent.

Storbritannien är sedan två år inte bara ny i 0,7 procents-klubben utan också de enda av de rika G7-länderna som når målet. EU:s ekonomiska motor och industriella gigant Tyskland som dessutom inte har ett budgetunderskott gav 2014 bara 0,41 procent av BNI följd av Frankrike (0,36 %) och slutligen det fjärde G7-landet i EU: Italien (0,16 %).

Det ska jämföras med EU-snittet för bistånd som 2014 var 0,41 procent av BNI.