EU-kommissionen: Ljusaste ekonomiska våren på flera år

En ovanligt positiv ekonomikommissionär ser EU gå en ljus ekonomisk vår till mötes. Men prognosen för Grekland revideras drastiskt ned.

EU-kommissionen har skrivit upp en rad ekonomiska indikatorer jämfört med läget för bara några månader sedan.

– Den europeiska ekonomin genomlever sin ljusaste vår på flera år, sade EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici på tisdagen när har presenterade den ekonomiska vårprognosen.

Tillväxten i EU-länderna justeras upp med 0,1 procent till 1,8 procent i år. Moscovici pekar på de låga oljepriserna, den svaga euron och genomförda reformer som viktiga förklaringar till att det ekonomiska läget ser ut att ljusna. Även Europeiska centralbankens stora stödköp av statsobligationer inverkar positivt.

För Sveriges del tror kommissionen att tillväxten i år blir 2,5 procent, även det en uppjustering.

”Sveriges BNP-tillväxt väntas öka under de kommande åren tack vare robust inhemsk efterfrågan och en förbättrad utsikt för export”, heter det i rapporten.

En annan viktig nyhet enligt Moscovici är att EU-länderna inte längre drar på sig stora skuldberg.

– För första gången sedan krisens början minskar även statsskulderna, sade ekonomikommissionären och tillade att dess högsta nivåer beräknas ha nåtts i fjol.

I år väntas bara sex medlemsländer missa EU:s budgetunderskottsmål på tre procent. Dock bryter en majoritet av medlemsländerna mot EU-reglerna om högst 60 procents statsskuld med råge.

Dock reviderar kommissionen drastiskt ned tillväxtprognosen för Grekland, från vinterns beräknade 2,5 procent till endast 0,5 procent.

– I ljuset av den ihållande osäkerheten har en nedjustering varit oundviklig, sade Pierre Moscovici och syftade på de pågående förhandlingarna mellan Grekland och långivarna som än så länge inte resulterat i en överenskommelse om nya krislån för den tränga grekiska ekonomin.

Han tillade att den senaste prognosen bygger på att en uppgörelse kan nås och att ”alla beräkningar för Grekland omfattas av en synnerligen hög grad av osäkerhet”.

Den franske socialdemokratiske kommissionären vände sig också mot Tyskland och dess stora handelsöverskott som kommissionen länge påpekat borde omvandlas till investeringar i bland annat infrastruktur och utbildning.

– Jag tror att det finns ytterligare utrymme för Tyskland att göra mer för att öka inhemsk efterfrågan [på varor och tjänster], sade Pierre Moscovici

Vårrapporten kommer att ligga till grund för kommissionens årliga rekommendationer till medlemsländerna som utfärdas varje år. De väntas komma i mitten av maj.