Den franske premiärministern Manuel Valls är en stark förespråkare för lagen. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Frankrike tar steg mot massövervakning

Ett kontroversiellt förslag i Frankrike ska göra det möjligt än mer övervaka invånarna. En nyhet är att avlyssning inte ska kräva domstolsbeslut.

Lagen, som antogs med stor majoritet, innebär att det i framtiden inte behövs domstolsbeslut för att övervaka medborgare och utlänningar via exempelvis telefonavlyssning, hemliga kameror och mikrofoner och på nätet. En ny tillsynsmyndighet sätts istället upp som utfärdar sådana tillstånd.

Myndigheterna får även i särskilda fall rätt att tvinga tele- och internetoperatörer att spela in alla samtal, SMS och nätdiskussioner inom ett avgränsat område för att analysera metadata.

Kritiker menar att den nya lagen inte klarar av att hålla balansen mellan legitim övervakning och integritetsskydd.

– Denna lag […] legaliserar inkräktande metoder för att samla in underrättelser och ger en nästintill absolut makt till premiärministern och de franska underrättelsetjänsterna utan föregående domstolskontroll, sade den franska EU-parlamentarikern Nathalie Griesbeck från liberala Alde-gruppen som bett EU-kommissionen utreda huruvida lagen är förenlig med grundläggande mänskliga rättigheter.

För att lagen ska träda i kraft måste överhuset, senaten, först godkänna den vilket väntas ske i juni.