OECD varnar åter för stora inkomstklyftor

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD menar att den ökande ojämlikheten bromsar tillväxten.

I sin tredje stora rapport om skillnader i inkomster slår OECD fast att ojämlikheten fortsätter att öka i dess 34 medlemsländer.

– Vi har nått en kritisk punkt. Ojämlikheten i OECD-länderna är de högsta sedan mätningarna började, sade organisationens generalsekreterare Angel Gurría i ett uttalande på torsdagen.

Ojämlikheten har ökat inte bara under dåliga ekonomiska tider utan även under goda.  

OECD menar att ökad ojämlikhet inte bara slår mot den sociala sammanhållningen i ett land utan även mot ekonomin.

Organisationen beräknar att ojämlikheten minskat den samlade ekonomiska tillväxten i medlemsländerna mellan 1990 och 2010 med 4,7 procentenheter.

En viktig bidragande orsak till att de fattigaste halkar efter enligt OECD är att allt fler jobb som skapas är otrygga anställningar – exempelvis tillfälliga eller deltidsanställningar. Mer än hälften av jobben som skapats sedan mitten av 1990-talet hör till den kategorin.

”Under de sex åren sedan den globala ekonomiska krisen har vanliga jobb försvunnit medan deltidsanställningar fortsätter att öka”, heter det i rapporten som tilläger att sådana jobb inte alltid leder till en stabilare anställning utan att många blir kvar i otrygghet.

Organisationen, som fungerar som en rådgivare till de 34 medlemsländerna, rekommenderar att fler kvinnor ska in på arbetsmarknaden, satsningar på kvalitetsjobb, utbildning och mer rättvisa omfördelningssystem för att komma till rätta med den ökande ojämlikheten.