Hoppa till artikelns andra spalt.

USA sågar Malmströms förslag

Handelskommissionär Cecilia Malmströms idé om en internationell domstol för att lösa investerartvister avvisas av amerikanska regeringen.

Den amerikanske handelsstatssekreteraren Stefan Selig menar att det nuvarande systemet inte resulterat i någon förlust av självbestämmande för länder.

Annons

–Kritiken att [de privata skiljedomstolarna] underminerar staters rätt att reglera anser jag är felriktad, sade Selig, rapporterar Euractiv.

I förra veckan föreslog Cecilia Malmström att EU borde arbeta för att inrätta en internationell investeringsdomstol. I dag avgörs de flesta fall där en investerare anser sig diskriminerad av en stat i privata skiljedomstolar.

Ett investeringsskydd, ISDS, väntas ingå i det stora frihandelsavtal som förhandlas fram mellan EU och USA.