Annons

EU:s sysselsättningskommissionär, belgiska kristdemokraten Marianne Thyssen. Arkivbild.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU vill stärka socialpolitiken

EU-kommissionen öppnar för gemensam lägstanivåer för minimiinkomst, arbetslöshetsersättning och barnomsorg.

EU-kommissionen höll på tisdagen en första orienteringsdebatt om att i framtiden lägga fram förslag för att stärka den sociala delen av EU-samarbetet.

– Den senaste prognosen bekräftar en tydlig förbättring för de ekonomiska utsikterna men detta har ännu inte följts av en stark återhämtning på Europas arbetsmarknader och sociala förhållanden, sade EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen.

Kommissionen lyfter fram gemensamma riktlinjer för minimistandarder för arbetslöshetsersättning, minimiinkomst, tillgång till barnomsorg och sjukvård.

Hon vill även se över möjligheterna för att stärka arbetsvillkor, säkerhetsregler och rörligheten på EU:s arbetsmarknader.

Arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor är till största del nationella befogenheter.

Kommissionen ska nu utreda vilka möjligheter det finns att komma med konkreta förslag för att uppnå målen.