Trendbrott: Färre spanjorer lämnar landet

För första gången på tio år minskar antalet spanjorer som väljer att flytta till andra länder. Men utvandringen är fortfarande större än invandringen.

I fjol lämnade drygt 400 000 spanjorer landet jämfört med över en halv miljon året innan, visar siffror från landets statistikbyrå INE. Det är första gången sedan 2004 som antalet utvandrare minskar i det krisdrabbade Spanien. De vanligaste destinationerna var Storbritannien, Frankrike och Ecuador.

Den största åldersgruppen utvandrare är personer mellan 30 och 34 år.

Flera indikatorer visar att den ekonomiska tillväxten i Spanien tilltar. I år räknar EU-kommissionen med en tillväxt på 2,8 procent.