EU missar flyktingmål

Trots löfte på högsta nivå klarar medlemsländerna inte att omfördela 60 000 flyktingar mellan sig.

EU-ländernas stats- och regeringschefer enades på junitoppmötet om att ta emot sammanlagt 60 000 personer på flykt från krig och oroligheter under de två kommande åren. De gav sina migrationsministrar i uppdrag att till juli månads slut komma överens hur dessa ska fördelas mellan medlemsländerna.

EU-kommissionen, som står bakom inititativet, hade föreslagit att omfördelningen skulle ske efter fyra kriterier som medlemsländernas befolkning och ekonomi och att den skulle vara obligatorisk. Men stats- och regeringscheferna gick emot förslaget och föredelningen ska istället ske på frivillig grund.

Efter migrationsministrarnas andra möte på kort tid lyckades de på måndagen inte att nå upp till den utlovade siffran på 60 000 flyktingar.

– Jag är besviken att detta inte lyckades i dag. Detta visar att ett frivilligt upplägg är svårt att genomföra och när det testats förut har det misslyckats, sade EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos som ansvarar för förslaget.

Mottagningsplanen omfattar dels 40 000 flyktingar som kommer från framför allt Syrien och Eritrea och tagit sig till Italien eller Grekland, dels 20 000 FN-kvotflyktingar som befinner sig utanför EU. I den första kategorin lyckades migrationsministrarna enas om att fördela drygt 32 000 – 8 000 färre än målet. I den andra kategorin klarade man målet men bara på grund av att icke-EU-länder som Norge och Schweiz lovat att hjälpa till.

– Siffrorna talar för sig själva. Ibland är de hoppingivande, i vissa fall pinsamma. Att arbeta på frivillig basis har uppenbart sina begränsningar, sade Luxemburgs EU- och utrikesminister Jean Asselborn som ledde måndagens möte.

Det är främst länder i östra EU som tar emot färre flyktingar än kommissionens rekommendationer, men även Spanien. Ungern, som under det senaste halvåret har de relativt största flyktingströmmarna i EU, tar inte emot några alls inom detta program.

Sverige lovar ta emot det antal som kommissionen rekommenderar: 1 369 flyktingar från Italien och Grekland och 941 kvotflyktingar.

Kommissionen hoppas att medlemsländerna ska kunna enas om vart de kvarvarande 8 000 flyktingarna ska omfördelas innan årets slut. I oktober börjar omfördelningen av de flyktingarna som kommit till Italien eller Grekland.

Hittills i år har runt 150 000 personer tagit sig över Medelhavet till Europa, av dessa beräknas 1 900 ha drunknat.

I fjol ansökte över 625 000 personer om asyl i medlemsländerna. Närmare hälften av dem, 284 000, i Sverige eller Tyskland.