Ryssland sätter egna lagar över Europadomstolen

Den ryska författningsdomstolen slår fast att landet kan strunta i domar från Europadomstolen.

Europadomstolen i Strasbourg dömer misstänkta brott mot Europakonventionen som Ryssland undertecknade 1996. Men på tisdagen slog Rysslands författningsdomstol fast att domar som strider mot den ryska konstitutionen inte behöver efterlevas, trots att Europadomstolens domar är bindande.

”[Europadomstolen] kan inte upphäva [den ryska] konstitutionens företräde”, heter det i domen.

Författningsdomstolen menar att den baserar sin dom på liknande fall i Tyskland, Italien, Österrike och Storbritannien.

För ett år sedan ålade Europadomstolen Ryssland att kompensera de tidigare aktieägarna i oljebolaget Jukos med motsvarande 18 miljarder kronor efter att landet nationaliserat företaget och sålt dess tillgångar på en bluffaktion. Den domen kan nu komma att ifrågasättas av det ryska rättsväsendet.