Justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons (S) ansvarsområde kring flyktingar får totalt 1,4 miljarder i EU-stöd. Arkivbild.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons (S) ansvarsområde kring flyktingar får totalt 1,4 miljarder i EU-stöd. Arkivbild.

EU-miljarder till flyktingmottagning

EU ger ekonomiskt stöd till svensk flyktingverksamhet.

EU-kommissionen beslutade på måndagen att tilldela medlemsländerna cirka 22,5 miljarder kronor ur EU:s budget för migrationsarbete. För svensk del betyder det närmare 1,1 miljarder kronor till olika typer av flyktingverksamhet. 

– Medlemstaterna står idag inför aldrig tidigare skådade utmaningar på migrations- och säkerhetsområdet, sade Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, i ett uttalade i samband med att anslaget offentliggjordes.  

Under hösten kan myndigheter och frivilligorganisationer ansöka hos migrationsverket för att få del av EU-pengarna till olika projekt kopplat till flyktingmottagandet.

För att en ansökan ska godkännas krävs en medfinansiering på 25 procent. Pengarna ska bland annat gå till aktiviteter för flyktingar, utbildningsinsatser, integration eller återvändande efter avslag på asylansökan. 

Förutom den dryga miljarden får Sverige också ett EU-bidrag på närmare 300 miljoner kronor för att man tar emot cirka 2000 kvotflyktingar utvalda FN-organet UNHCR.